Teniško sezono smo letos prvič v naših 29 letih delovanja,  pričeli že 28. februarja. Kar je skoraj mesec dni prej kot običajno. Veselje naših igralcev/k je bilo nepopisno. Tako hitro kot smo jo začeli, smo jo tudi prekinili. Mraz je spet zrahljal igrišča, potrebno je na novo zvaljati in utrditi igralne črte. Letošnjo teniško sezono […]