Liga Cereja 2014 – Pravila

PRAVILNIK POLETNE TENIŠKE LIGE CEREJA 2014

1. Pravica igranja

V teniško ligo Cereja se lahko prijavi vsak polnoleten igralec tenisa. V primeru zadostnih prijav bo organizirana tudi ženska liga in liga za fante do 20 let. Rok za prijavo 10.4.2014

2. Delitev

Igralci bodo glede na kvaliteto oziroma znanje razdeljeni v več lig (v tem trenutku predvidevamo, da bomo pri moških igrali v dveh ali treh kvalitetnih nivojih oziroma ligah, pri ženskah pa v eni). Nazivi posameznih lig: Premium liga, prva liga, druga liga, itd.

3. Sestava lig

Razdelitev igralcev v posamezne lige opravi generalni sekretar lige, ki pri razdelitvi kot prvi kriterij upošteva lanske rezultate v piramidi in kot drugi kriterij predlanske rezultate v piramidi. Lanski imajo še enkrat večjo težo. Število nivojev in igralcev v posamezni ligi je odvisno od števila prijavljenih igralcev. Tekmovanje se v prične v tednu 16, prijave se zbirajo do 10.4.do 12h ( po mailu na stanka.hren@gmail.com ali na 041 348 498 ). Cilj lige je, da so dvoboji čim bolj izenačeni – nobenega smisla nima, da zelo dober igralec začne v najnižji ligi in tam »mesari«.

4. Razpored igranja

Generalni sekretar lige izdela razpored igranja posameznih dvogojev in določi skrajni rok, do katerega morajo biti odigrani posamezni krogi. Ker bosta prvi in drugi del različno opredeljena, bodo sezonska terminska pravila javljena v spremenem dopisu, mailu na začetku sezone za prvi del in v rotacijskem tednu za drugi del. Dvoboje se lahko igra vse dni v tednu, igrišča B v casu od 16:00 – 21:00 ne bo mozno rezervirati samo za eno uro, tako da enourni padalci ne bodo jezili tekmovalcev v ligi. Domačin dvoboja ( prvonapisani igralec v paru ) preskrbi žoge ( uradne žoge so Dunlop Fort, žoge lahko dobite na Cereji, po zelo ugodni ceni 5 EUR) in gosta ( drugonapisani igralec v paru ) v tednu pred začetkom kola dvoboja pozove k dvoboju ( mail ali sms zaradi dokazljivosti ob morebitnem sporu ). Če “domačin” v predpisanem roku gosta ne pozove k igranju tekme, se tekma registrira z rezultatom 60 60 za gosta. Če se “gost” v roku 3 (treh) dni ne odzove na poziv k tekmi, se tekma registrira s 60 60 za domačina. Pričakujem fair play in razmevanje in ne obešanje na pravila za vsako ceno ali iskanje lukenj. Vse morebitne spore rešuje tekmovalna komisija. Če igralec iz kakršnegakoli razloga (objektivnega ali subjektivnega, opravičljivega ali neopravičljivega) tekme nekega kola ne more ali noče odigrati do predvidenega roka za odigranje naslednjega kola, tekmo izgubi s 60 60. Gost ni dolžan domačina pozivati k igri, lahko pa to stori. Še praktičen nasvet – hranite vso pisno komunikacijo (e-pošta, SMS-i, itd.) med vami in nasprotnikom.

5. Prizorišče

Praviloma se vsi dvoboji igrajo na igriščih športnega parka Cereja. V primeru da so igrišča zasedena in se oba tekmovalca strinjata, se lahko dvoboj odigra tudi drugje vendar je to potrebno sporočiti vodstvu tekmovanja.

6. Sistem igranja

Tekmovanje poteka po sistemu Cereja ringlšpil (po skupinah, vsak z vsakim). V posamezni ligi oziroma skupini naj bi bilo največ 10 igralcev. Za vsak posamezni dvoboj v ligi imata igralca rezervirani dve uri. Če dvoboj zaključita prej, imata pravico igrati do konca svojega termina (malo za trening).

7. Štetje

V vseh ligah se dvoboji igrajo na dva dobljena tie-break niza (na 6 dobljenih iger; pri rezultatu šest oba se igra tie-break do 7 ( seveda s pravilom dveh točk razlike )

8. Točkovanje

Zmaga v dvoboju z rezultatom 2/0 prinaša 3 točke, zmaga z 2/1 dve točki, poraz z enim dobljenim nizom 1 točko in poraz brez dobljenega niza 0 točk.

9. Lestvica

Za končno uvrstitev šteje večje število skupno osvojenih točk; v primeru enakega števila točk dveh igralcev se upošteva medsebojni dvoboj; v primeru enakega števila točk več igralcev pa se vrstni red določi po naslednjih kriterijih:

a) večje število točk v medsebojnih dvobojih;
b) medsebojna razlika v igrah (gemih);
c) žreb.

10. Žoge

Vsak dvoboj se igra s tremi novimi ali malo igranimi žogami, uradna žoga lige Cereja DUNLOP FORT. Žoge za vsak dvoboj zagotovi domačin dvoboja. Če domačin dvoboja ne zagotovi žog, ki so v skladu z 10. členom pravilnika lige Cereja, lahko nasprotnik odkloni igranje in v tem primeru je domačin dvoboj izgubil z 06 06. Prav tako je dolžnost gosta, da o “incidentu” obvesti komisarja lige, ki domačina lahko kaznuje z a) opominom (prvi primer); b) z odvzemom ene točke (drugi in vsi naslednji primeri). Praksa kaže, da se veliko igralcev sicer strinja s predlogom domačina, da igrajo z “neuradnim” žogami, a samo zato, ker se ne želijo “prerekati”. Žoge lahko kupite na Cereji po zelo ugodni ceni 5 EUR.

11. Sporočanje rezultatov

V roku 24 ur po končanem dvoboju mora domačin dvoboja na Cereji vpisati rezultat dvoboja ali pa ga poslati po smsu na 041 348 498.

12. Prestavitev dvobojev

Igralec, ki določenega dvoboja ne more odigrati, mora to čimprej javiti generalnemu sekretarju in nasprotniku in se z njim dogovoriti za nov datum igranja dvoboja (preloženi dvoboj se mora odigrati v roku 7 dni od datuma, prvotno določenega za igranje . Dvoboj se na dan, ki je bil med dvema igralcema določen za ponovno odigranje, ne more več preložiti, kar pomeni, da je avtomatsko in brez izjem registriran z rezultatom 0/6 0/6. Če igralec nasprotnika in komisarja lige ne obvesti o tem, da ne more priti na tekmo, se igralcu doda še minus 1 točka (odvzame se od skupnega števila osvojenih točk). Igralec lahko dogovorjeni dvoboj med njim in nasprotnikom preloži samo enkrat, v nasprotnem primeru se tekma registrira s 60 60 za nasprotnika.

13. Neopravičeno neodigran dvoboj

Neupravičeno neodigran dvoboj, ki ga ugotavlja tekmovalna komisija lige, se registrira s porazom 06, 06 in kaznuje z odvzemom ene točke povzročitelju, nasprotnik pa zmaga z rezultatom 60, 60 in dobi 3 točke. Trije (3) neupravičeno neodigrani dvoboji pomenijo avtomatično izključitev iz lige.

14. Izstop iz lige

V primeru izključitve ali izstopa iz lige katerega od igralcev se vsi njegovi rezultati brišejo (razen v primeru, da je igralec odigral vsaj 3/4dvobojev).

16. Prehodi iz lige v ligo

Prehodi iz višje v nižjo ligo bodo dokoncani definirani po končanih prijavah za leto 2015, za letos pa velja, da zadnje uvrščena igralca prvega dela iz višje lige izpadeta v nižjo ligo, prvo uvrščena igralca rednega dela nižje lige pa se uvrstita v višjo ligo. Tretji najslabše uvrščeni igralec prvega dela višje lige igra s tretje uvrščenim igralcem prvi del dela nižje lige dvoboj za obstanek (play-out). Tako imenovana rotacija se bo zgodila dvakrat v sezoni, na sredini in na koncu.

17. Prijavnina

Prijavnine ni. Za vsak dvoboj velja, da tekmovalca plačata vsak eno uro. Predlagam, da na začetku sezone kupite kartonček za 10 ur ( 55 EUR ), saj boste tako prihranili 15 EUR.

18. Žreb

Žreb in razpored dvobojev bosta narejena do 15.4.2014. Sestava posameznih lig in razpored dvobojev po kolih za celo sezono bosta objavljena na spletni strani Cereje, po e-pošti pa bosta poslana tudi vsem sodelujočim. Poletna teniška liga Cereja se uradno prične s prvim kolom, ki se bo začelo v torek 15.4.2014.

19. Obveščanje

Obveščanje vseh udeležencev lige bo potekalo izključno po e-pošti in/ali SMS-u. Obveščanje širše javnosti bo potekalo preko spletne strani www.villa-cereja.si

20. Prijave, prijavnice

Prijave sprejemamo do vključno cetrtka 10.4.2014. Prijave pošljite na e-poštni naslov stanka.hren@gmail.com ali na 041 348 498

21. Tekmovalna komisija lige

Tekmovalno komisijo lige za leto 2014 sestavljajo: Simon Gale (Generalni sekretar lige), Stanka Hren (predstavnik gostitelja lige), Andro Kastigar, Aleš Fajdiga in Ervin Virant (predstavniki igralcev). Tekmovalna komisija lige je telo, ki skrbi za nemoten potek tekmovanja in sproti odpravlja napake in zaplete. V primeru večjih nesoglasij znotraj tekmovalne komisije, se vsi glasovi komisije izničijo in primer se preda ustavnemu razsodišču ( Tone Žužek, Robert Hren ). Ustavno razsodišče potem javi dokončno rešitev zapleta.

22. Rezervacija igrišč za dvoboje

Vse poizvedbe v zvezi s prostimi termini in rezervacijo igrišč za dvoboje opravljate na telefonsko številko 041 348 498 ali 01/ 7881 988. Ravno tako je od letos možna rezervacija igrišč preko spleta.

Generalni sekretar Simon Gale