PRAVILA TEKMOVANJA V TENIŠKI PIRAMIDI 2015

PRAVILA TEKMOVANJA V TENIŠKI »PIRAMIDI« 2015

22. aprila – 30. septembra 2015.

  1. CILJ PIRAMIDE

Cilj igranja je doseči vrh piramide. To dosežemo z izzivanjem in premagovanjem igralcev, ki so uvrščeni višje od nas.

  1. KOGA LAHKO IZZIVAM ?

Izzivamo lahko vse tekmovalce, ki so v isti vrsti uvrščeni pred nami, to je proti levi glede na našo pozicijo in v zgornji vrsti vse tekmovalce do maksimalno levega od sebe.

Izjema je igralec, ki nima nobenega na svoji levi ( prvi v vrsti ), le ta lahko izziva vse v zgornji vrsti in skrajno desnega še vrsto više.

  1. VSE SE DOGAJA V ČASU IN PROSTORU

Izzvani igralec mora najkasneje v sedmih (7) dneh od dneva izziva odigrati dvoboj z izzivalcem. V nasprotnem primeru se dvoboj registrira s predajo (b.b.) v korist izzivalca.

V primeru zmage nižje uvrščenega igralca (izzivalec) nad višje uvrščenim igralcem (izzvani), nižje uvrščeni igralec zasede mesto v piramidi, ki ga je prej zasedal višje uvrščeni igralec. Le-ta izgubi eno mesto, prav tako pa tudi igralci, ki so bili pred dvobojem med izzvanim in izzivalcem.

V primeru zmage višje uvrščenega igralca nad nižje uvrščenim, ostanejo mesta v piramidi nespremenjena. Nižje uvrščeni igralec pa naslednjih osem (8) dni ne more izzivati istega igralca.

Izzvani igralec ima po dvoboju dva (2) dni prednost, da izzove drugega igralca. V tem času mu ni treba sprejeti nobenega dvoboja z nižje uvrščenim igralcem.

  1. VPIS DVOBOJA

Takoj, ko se izzivalec dogovori za dvoboj mora le tega vpisati na Cereji – list na oglasni deski ali sporočiti termin, sms na mobi 041 348 498- Stanka. Prednost in pravice glede na možnost izzivanja imajo prej vpisani in ne prej dogovorjeni dvoboji.

  1. TEŽAVE PRI IZZIVANJU

V primeru, da se izzvani igralec v 48 urah ne odzove na telefonski klice, sms-e maile to sporočite na Cerejo (sms ali klic na mobi: 041 348 498). Če ni glasu v 48 urah od poslanega SMS-a, se dvoboj registrira b.b. v korist izzivalca.

6. ALI LAHKO IGRALEC ZAVRNE DVOBOJ ?

Da. Igralec lahko zavrne dvoboj v primeru, da ima že dogovorjen in vpisan dvoboj ali v primeru, da je bil v zadnjih dveh dneh že izzvan v odigranem dvoboju. Igralec lahko zavrne dvoboj tudi v primeru če je njegova odsotnost opravičena.

7. KAJ JE OPRAVIČENA ODSOTNOST – OO

OO je enkratna 7 ali večdnevna odsotnost zaradi bolezni, lažje poškodbe, službene poti ali dopusta in je javljena na Cerejo. Opravičena odsotnost ne obstaja za mesec september in skupno ne sme presegati več kot 21 dni. Ob doseženih 21 dnevih OO, se igralec nanjo ne more več sklicevati oziroma mu kljub vpisu le ta ne bo več priznana.

8. DALJŠA ODSOTNOST ZARADI POŠKODBE ALI BOLEZNI

Igralec, ki zaradi težje bolezni ali poškodbe ne more ali ne bo mogel igrati več kot mesec dni, prijavi bolniško, njegova pozicija se fiktivno zamrzne in ne glede na padec na lestvici, ima ob povratku enkratno pravico izzivanja tistih igralcev, ki bi jih lahko izzival v trenutku nastopa bolniške. Če zmaga, se premakne na mesto poraženca, če izgubi ostane na mestu kamor je padel med časom bolniške.

9. JOKER

Vsi tekmovalci, ki so v tekoči sezoni odigrali vsaj 10 dvobojev imajo do konca sezone enkratno pravico uporabe tako imenovanega Jokerja. Igralec, ki vlaga Jokerja, lahko z njim izziva kateregakoli igralca na piramidi in se v primeru zmage povzpne na njegovo mesto, poraženec pa pade na mesto izzivalca. Če izzivalec izgubi, ostanejo mesta nespremenjena.

Z odigranim 20 dvobojem je igralec upravičen do drugega Jokerja, z odigranim 30 dvobojem do tretjega itd, vendar sme igralec porabiti samo enega v tekočem mesecu, uporabi se ga lahko do 31. avgusta.

Vlaganje Jokerjev navzdol ni dovoljeno.

10. SPLOŠNO

V Piramido sprejemamo tudi nežnejši spol, ki ima +15 prednosti.

Dvoboji se igrajo na dva dobljena seta.

Dvoboje sodijo igralci sami. Lahko pa si s soglasjem obeh igralcev priskrbita sodnika.

V primeru prekinitve dvoboja zaradi dežja ali izteka igralnih ur in zasedenih igriščih, se dvoboj nadaljuje in ne začenja znova.

Za dvoboj vedno rezervirate dve uri, če končate prej, igrate do konca za trening. Igralca plačata vsak polovico najema igrišča.

Izzivalec mora priskrbeti nove ali malo igrane teniške žogice.

Prvi na lestvici, mora zadnji teden sprejeti dvoboj najvišje uvrščenega igralca.

Nove igralce/ke sprejemamo, do 1. julija 2015 tekmovalna komisija  jih bo razpredila glede na minule rezultate v piramido, ne štartajo iz zadnjega mesta.

Igralci morajo spoštovati teniški bonton in pravila fair playa

Vse spore in nesporazume rešuje tekmovalna komisija: Aleš Fajdiga, Andro Kastigar, Sebastijan Pogorelec in Ervin Virant. Nadzornika Piramide in končna razsodnika sta Tone Žužek in Robert Hren.

Velike Lašče, 22.4.2015