PRAVILA TENIŠKE PIRAMIDE, VELIKE LAŠČE 2023

Tenis Cereja Velike Lašče, 28.4.2023

Tekmovanje poteka od 29. aprila do 30. septembra 2023.

1. CILJ PIRAMIDE

Cilj igranja je doseči vrh piramide. To dosežemo z izzivanjem in premagovanjem igralcev, ki so uvrščeni višje od nas.

2. KOGA LAHKO IZZIVAM ?

Izzivamo lahko vse tekmovalce, ki so v isti vrsti uvrščeni pred nami, to je proti levi glede na našo pozicijo in v zgornji vrsti vse tekmovalce do maksimalno levega od sebe. Izjema je igralec, ki nima nobenega na svoji levi (prvi v vrsti), le ta lahko izziva vse v zgornji vrsti in skrajno desnega še vrsto više. Definicija: Obračunski dan – pomeni dan, ko je rezultat dvoboja upoštevan, torej je to naslednji dan po odigranem dvoboju ob 7:00.

3. DVOBOJI

Izzvani igralec mora najkasneje v sedmih (7) dneh od dneva izziva odigrati dvoboj z izzivalcem. V nasprotnem primeru se dvoboj registrira s predajo (b.b.) v korist izzivalca. V mesecu septembru mora izzvani igralec najkasneje v petih (5) dneh od dneva izziva odigrati dvoboj z izzivalcem. Izzvani igralec vključno z 28.9.2023 in do konca tekmovanja, ni več dolžan sprejeti dvoboja. V primeru zmage nižje uvrščenega igralca (izzivalec) nad višje uvrščenim igralcem (izzvani), nižje uvrščeni igralec zasede mesto v piramidi, ki ga je prej zasedal višje uvrščeni igralec. Le-ta izgubi eno mesto, prav tako pa tudi igralci, ki so bili pred dvobojem med izzvanim in izzivalcem. V primeru zmage višje uvrščenega igralca nad nižje uvrščenim, ostanejo mesta v piramidi nespremenjena.

Ista igralca se po odigranem medsebojnem dvoboju v 8 dneh ( obračunski dan + 7 ) ne moreta ponovno izzivati. Izzvani igralec ima po dvoboju en dan (obračunski dan) prednost, da izzove drugega igralca. V tem času je zaščiten pred izzivanjem nižje uvrščenih igralcev.
2
Izzivalec po odigranem dvoboju (obračunski dan) ne more ponovno izzivati in je v tem času na razpolago za izzivanje nižje uvrščenim igralcem. Sistem PYRA™ sam poskrbi za imuniteto igralca glede vseh pravil izzivanja.

4. VPIS DVOBOJA

Izzivalec poskrbi za rezervacijo igrišča (2 uri), preko sistema rezervacij Cereja https://vila-cereja-tenis.sportifiq.com/sl . Vpis termina dogovorjenih dvobojev poteka preko aplikacije PYRA™, do katere lahko dostopate na naslovu cereja.pyra.si POZOR: Brisanje ali prestavljanje dogovorjenih in v sistem vpisanih dvobojev ni mogoče. Če igralca pred predvidenim terminom igranja ugotovita, da dvoboja ne moreta odigrati zaradi zasedenosti enega ali drugega, potem se dvoboj registrira brez zmagovalca. S tem oba ohranita mesto v piramidi, ki sta ga zasedala predhodno, vendar se medsebojno ne moreta izzivati naslednjih 8 dni (obračunski dan +7). Seveda se v primeru izmikanja izzvanega igralca, lahko dvoboj registrira BB. V tem primeru izzivalec zasede mesto izzvanega igralca, izzvani igralec pa izgubi eno mesto. Izzvani igralec v tem primeru ni varen pred nadaljnjim izzivanjem, kot je to pri normalno odigranem dvoboju. Izzivalec v tem primeru ne more ponovno izzivati in je dva dni (obračunski dan +1) na razpolago za izzivanje nižje uvrščenim igralcem.

OPOZORILO: Ne vpisujte dvobojev dokler niste prepričani, da imata oba z izzvanim igralcem v predvidenem terminu čas za igranje.

4.1 VPIS REZULTATA

Rezultat je najkasneje 1 uro po končanem dvoboju v aplikacijo PYRA™ dolžan vpisati izzivalec. Rezultat je po vnosu v sistem takoj viden vsem igralcem medtem, ko sistem vpisane rezultate odigranih dvobojev upošteva v NASLEDNJEM DNEVU ob 07:00. Takrat se izvede tudi prerazporeditev igralcev v piramidi glede na rezultat dvoboja. V primeru, če izzivalec ne vpiše rezultata pravočasno, je za vsak dan zamude, dodatni dan na razpolago za izzivanje.

5. TEŽAVE PRI IZZIVANJU

V primeru, da se igralec (v trenutku poziva za igranje v aplikaciji na razpolago – označen z zeleno) ne odzove izzivalcu na telefonski klice ali sms-e v roku 12 ur, se izzivalec lahko odloči za direktni izziv brez predhodnega strinjanja izzvanega. Tovrstni potezo lahko izzivalec izbere v aplikaciji pod opcijo FLASH IZZIV . Oba igralca s trenutkom aktivacije direktnega izziva postaneta blokirana (ne moreta biti izzvana in izzivati drugih igralcev).
Takoj po potrditvi FLASH IZZIVA, izzvani igralec prejme SMS obvestilo in ima od trenutka prejema sporočila 24 ur časa, da v sistemu PYRA™ sprejme/potrdi dvoboj.  V primeru, ko izzvani igralec potrdi dvoboj v predvidenem času, imata tekmovalca od trenutka sprejema dvoboja s strani izzvanega 24 ur časa, da vneseta termin dvoboja. Če tega ne storita (dvoboj lahko vpiše samo izzivalec) oba izgubita dve mesti.  V primeru, da se izzvani igralec ne odzove v roku 24 ur po prejemu SMS ali maila iz sistema PYRA se šteje, da ni sprejel dvoboja in se dvoboj registrira NP (ni potrditve). Izzivalec zasede mesto izzvanega, izzvani pa se pomakne na mesto izzivalca.  V primeru, ko igralca pravočasno vpišeta termin igranja v sistemu PYRA in ga na predvideni termin ne odigrata (razen v primeru slabega vremena), oba izgubita tri mesta in sta takoj na razpolago za igranje.
3
Direktni FLASH izziv je mogoč tudi v mesecu septembru s to razliko, da morata tekmovalca v septembru dogovoriti dvoboj v 5 dneh od trenutka aktivacije. Zadnji dan ko je možno izbrati Flash izziv je 25.09.2023.

Vsak igralec ima na razpolago 10 direktnih FLASH izzivov v tekmovalni sezoni. POZOR: Ko se enkrat odločite za dvoboj s FLASH izzivom, tega ni več moč preklicati oziroma ga administrator ne bo brisal, zato premislite preden ga aktivirate. V primeru ne upoštevanja navedenih pravil FLASH IZZIVA in če dvoboj ne bo odigran, mesta v piramidi izgubita oba igralca.

6. ZAVRNITEV DVOBOJA

Vsi igralci, ki so v danem trenutku na razpolago za izzivanje so v aplikaciji označeni (zelena barva). Sistem PYRA sam poskrbi za imuniteto igralca glede vseh pravil izzivanja. Zavrnitev dvoboja je mogoča samo, če izzvanemu igralcu predlagani termin igranja ne ustreza. V tem primeru mora sam izzivalcu predlagati vsaj dva nova termina za igranje.

7. KAJ JE OPRAVIČENA ODSOTNOST – OO (DOPUST)

OO je enkratna 5 ali več dnevna odsotnost zaradi bolezni, lažje poškodbe, službene poti ali dopusta. Aktivirana jo igralec sam, na spletni strani z klikom na gumb z ležalnikom. Opravičena odsotnost ne more presegati več kot 15 dni in se praviloma koristi od meseca maja do konca meseca avgusta. Igralec odsotnost sam izključi. Ob doseženih 15 dnevih, sistem igralca vrne v igro (preverjanje vsak dan ob 7:00). Igralec ne more koristiti manj kot 5 dni OO, tudi če jih še ni izkoristil v celoti. Če je igralec aktiviral dopust isti dan termina odigranega dvoboja (do 23:59) mu dopust prične teči naslednji dan, po trenutku obračuna dvoboja. Če je bil igralec v vlogi izzivalca in je na ta način aktiviral dopust, potem je po povratku iz dopusta en dan na razpolago za izzivanje.

8. DALJŠA ODSOTNOST ZARADI POŠKODBE ALI BOLEZNI Igralec, ki zaradi težje bolezni ali poškodbe ne more ali ne bo mogel igrati več kot mesec dni, prijavi bolniško. Njegova pozicija se fiktivno zamrzne (postavi se v tabelo pod piramido). Igralec ne sodeluje v piramidi 30 dni od nastopa bolniške, po tem obdobju se sam odloči kdaj se vrne v igro. Ob povratku po daljši odsotnosti ima enkratno pravico izzivanja tistih igralcev, ki bi jih lahko izzival iz mesta v trenutku nastopa bolniške. Če zmaga, se premakne na mesto poraženca, poraženec zgubi eno mesto, če izzivalec izgubi dvoboj ostane na zadnjem mestu. Po 15.9 se vsi igralci iz bolniške prestavijo na zadnje mesto v piramidi in nimajo več pravice izzivati iz mesta, ki so ga imeli pred nastopom bolniške.

9. JOKER

Vsi tekmovalci, ki so v tekoči sezoni odigrali vsaj 10 dvobojev imajo do 31. avgusta pravico uporabe tako imenovanega Jokerja. Igralec, ki vlaga Jokerja, lahko z njim izziva kateregakoli igralca na piramidi in se v primeru zmage povzpne na njegovo mesto, poraženec pa pade na mesto izzivalca. Če izzivalec izgubi, ostanejo mesta nespremenjena. Z odigranim 20 dvobojem je igralec upravičen do drugega Jokerja, vendar mora od uporabe prejšnjega preteči najmanj 30 dni. Po enakem vzorcu lahko igralec pridobi največ 4 jokerje. Joker se lahko uporabi do 20. avgusta. Vlaganje Jokerjev navzdol ni mogoče.

10. SPLOŠNO

V Piramido sprejemamo tudi nežnejši spol, ki ima +15 prednosti (nežnejši spol se lahko pred dvobojem odloči, da ne uveljavlja prednosti ). Dvoboji se igrajo na dva dobljena seta (do 6). V kolikor je rezultat 1-1 v setih se odigra tie break do 10. Dvoboje sodijo igralci sami, lahko pa si s soglasjem obeh igralcev priskrbita sodnika. V primeru prekinitve dvoboja zaradi dežja ali izteka igralnih ur in zasedenih igriščih, se dvoboj nadaljuje in ne začenja znova.
4
Za dvoboj vedno rezervirate dve uri, če končate prej, lahko igrate do konca za trening. Vsi prijavljeni igralci pred začetkom tekmovanja vplačajo fiksni znesek za najem igrišča in vodenje tekmovanja. Igralci v piramidnem sistemu lahko odigrajo neomejeno registriranih dvobojev. Dvoboji, ki bodo odigrani izven sistema oziroma nenajavljeni dvoboji, se plačajo dodatno. Vsi člani Tenis Cereja imajo v članarini plačano igralnino v Piramidi. Prvi na lestvici, mora zadnji teden (tekoči dan +6) sprejeti dvoboj najvišje uvrščenega igralca za njim. Tekmovalci morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke: Ime in priimek, številko mobilnega telefona in e-mail. GDPR pogoje sprejmejo kot del postopka registracije. Izzivalec mora priskrbeti nove ali malo igrane teniške žogice.

V piramidi štejejo samo rezultati tekem, odigranih na teniških igriščih SC Cereja, Velike Lašče.

V nasprotnem primeru se dvoboj razveljavi in tekmovalna komisija odredi sankcije igralcema.

Nove igralce/ke sprejemamo, do 1. junija 2023 (vendar samo v primeru, če predvidena prosta mesta niso bila zapolnjena že do prvega termina prijave v mesecu aprilu). Tekmovalci, ki se prijavijo naknadno so postavljeni na trenutno zadnje mesto v piramidi. Igralci morajo spoštovati teniški bonton in pravila fair play-a. Veliko tekmovalnih užitkov. Tekmovalna komisija: Vse spore rešuje tekmovalna komisija.

Velike Lašče, 28.4.2023