PRAVILA TENIŠKE PIRAMIDE, VELIKE LAŠČE 2022

Tenis Cereja, Velike Lašče, 25.4.2022

Tekmovanje poteka od 25. aprila do 30. septembra 2022.
1. CILJ PIRAMIDE

Cilj igranja je doseči vrh piramide. To dosežemo z izzivanjem in premagovanjem igralcev, ki so
uvrščeni višje od nas.

2. KOGA LAHKO IZZIVAM ?
Izzivamo lahko vse tekmovalce, ki so v isti vrsti uvrščeni pred nami, to je proti levi glede na našo
pozicijo in v zgornji vrsti vse tekmovalce do maksimalno levega od sebe.
Izjema je igralec, ki nima nobenega na svoji levi (prvi v vrsti), le ta lahko izziva vse v zgornji vrsti
in skrajno desnega še vrsto više.
Definicija:
Tekoči dan – pomeni dan, ko je rezultat dvoboja upoštevan, torej je to naslednji dan po odigranem
dvoboju.

3. DVOBOJI
Izzvani igralec mora najkasneje v sedmih (7) dneh od dneva izziva odigrati dvoboj z izzivalcem.
V nasprotnem primeru se dvoboj registrira s predajo (b.b.) v korist izzivalca. V mesecu septembru
mora izzvani igralec najkasneje v petih (5) dneh od dneva izziva odigrati dvoboj z izzivalcem.
Izzvani igralec vključno z 30.9.2021 in do konca tekmovanja, ni več dolžan sprejeti dvoboja.
V primeru zmage nižje uvrščenega igralca (izzivalec) nad višje uvrščenim igralcem (izzvani), nižje
uvrščeni igralec zasede mesto v piramidi, ki ga je prej zasedal višje uvrščeni igralec. Le-ta izgubi
eno mesto, prav tako pa tudi igralci, ki so bili pred dvobojem med izzvanim in izzivalcem.
V primeru zmage višje uvrščenega igralca nad nižje uvrščenim, ostanejo mesta v piramidi
nespremenjena. Ista igralca se po odigranem medsebojnem dvoboju v 8 dneh ( tekoči dan + 7 )
ne moreta ponovno izzivati.
Izzvani igralec ima po dvoboju en dan (tekoči dan) prednost, da izzove drugega igralca. V tem času
je zaščiten pred izzivanjem nižje uvrščenih igralcev.
Sistem PYRA sam poskrbi za imuniteto igralca glede vseh pravil izzivanja. Izzivalec po odigranem dvoboju (tekoči dan) ne more ponovno izzivati in je v tem času na razpolago
za izzivanje nižje uvrščenim igralcem.

4. VPIS DVOBOJA
Izzivalec poskrbi za rezervacijo igrišča (2 uri), preko sistema rezervacij Cereja https://vila-cerejatenis.sportifiq.com/sl .
Vpis termina dogovorjenih dvobojev poteka preko aplikacije PYRA, do katere lahko dostopate na
naslovu cereja.pyra.si
POZOR: Brisanje ali prestavljanje dogovorjenih in v sistem vpisanih dvobojev ni mogoče. Če igralca
pred predvidenim terminom igranja ugotovita, da dvoboja ne moreta odigrati zaradi zasedenosti
enega ali drugega, potem se dvoboj registrira brez zmagovalca. S tem oba ohranita mesto v
piramidi, ki sta ga zasedala predhodno, vendar se medsebojno ne moreta izzivati naslednjih 8 dni
(tekoči dan +7). Seveda se v primeru izmikanja izzvanega igralca, lahko dvoboj registrira BB. V
tem primeru izzivalec zasede mesto izzvanega igralca, izzvani igralec pa izgubi eno mesto. Izzvani
igralec v tem primeru ni varen pred nadaljnjim izzivanjem, kot je to pri normalno odigranem
dvoboju. Izzivalec v tem primeru ne more ponovno izzivati in je dva dni (tekoči dan +1) na
razpolago za izzivanje nižje uvrščenim igralcem.
OPOZORILO: Ne vpisujte dvobojev dokler niste prepričani, da imata oba z izzvanim igralcem v
predvidenem terminu čas za igranje.

4.1 VPIS REZULTATA – NOVO!
Rezultat je najkasneje 1 uro po končanem dvoboju v aplikacijo PYRA dolžan vpisati izzivalec.
Rezultat je po vnosu v sistem takoj viden vsem igralcem medtem, ko sistem vpisane rezultate
dvobojev upošteva v NASLEDNJEM DNEVU ob 07:00. Takrat se izvede tudi prerazporeditev
igralcev v piramidi glede na rezultat dvoboja. V primeru, če izzivalec ne vpiše rezultata pravočasno,
je dva dni (en dodatni dan) na razpolago za izzivanje.

5. TEŽAVE PRI IZZIVANJU
V primeru, da se igralec (v trenutku poziva za igranje v aplikaciji na razpolago – označen z zeleno)
ne odzove izzivalcu na telefonski klice ali sms-e v roku 12 ur, se izzivalec lahko odloči za direktni
izziv brez predhodnega strinjanja izzvanega. Tovrstni potezo lahko izzivalec izbere v aplikaciji pod
opcijo FLASH IZZIV .

Oba igralca s trenutkom aktivacije direktnega izziva postaneta blokirana (ne moreta biti izzvana in
izzivati drugih igralcev).

Takoj po potrditvi FLASH IZZIVA, izzvani igralec prejme SMS obvestilo in ima od trenutka prejema
sporočila 24 ur časa, da v sistemu PYRA sprejme/potrdi dvoboj.
➢ V primeru, ko izzvani igralec potrdi dvoboj v predvidenem času, imata tekmovalca od
trenutka sprejema dvoboja s strani izzvanega 24 ur časa, da vneseta termin dvoboja. Če
tega ne storita (dvoboj lahko vpiše samo izzivalec) oba izgubita dve mesti.
➢ V primeru, da se izzvani igralec ne odzove v roku 24 ur po prejemu SMS ali maila iz sistema
PYRA se šteje, da ni sprejel dvoboja in se dvoboj registrira NP (ni potrditve). Izzivalec
zasede mesto izzvanega, izzvani pa se pomakne na mesto izzivalca.
➢ V primeru, ko igralca pravočasno vpišeta termin igranja v sistemu PYRA in ga na predvideni
termin ne odigrata (razen v primeru slabega vremena), oba izgubita tri mesta in sta
takoj na razpolago za igranje.
Direktni FLASH izziv je mogoč tudi v mesecu septembru s to razliko, da morata tekmovalca v
septembru dogovoriti dvoboj v 4 dneh od trenutka aktivacije.

Vsak igralec ima na razpolago 10 direktnih FLASH izzivov v tekmovalni sezoni.
POZOR: Ko se enkrat odločite za dvoboj s FLASH izzivom, tega ni več moč preklicati
oziroma ga administrator ne bo brisal, zato premislite preden ga aktivirate. V primeru
ne upoštevanja navedenih pravil FLASH IZZIVA in če dvoboj ne bo odigran, mesta v
piramidi izgubita oba igralca.

6. ZAVRNITEV DVOBOJA
Vsi igralci, ki so v danem trenutku na razpolago za izzivanje so v aplikaciji označeni (zelena barva).
Sistem PYRA sam poskrbi za imuniteto igralca glede vseh pravil izzivanja. Zavrnitev dvoboja je
mogoča samo, če izzvanemu igralcu predlagani termin igranja ne ustreza. V tem primeru mora sam
izzivalcu predlagati vsaj dva nova termina za igranje.

7. KAJ JE OPRAVIČENA ODSOTNOST – OO (DOPUST)
OO je enkratna 5 ali več dnevna odsotnost zaradi bolezni, lažje poškodbe, službene poti ali dopusta.
Aktivirana jo igralec sam, na spletni strani z klikom na gumb z ležalnikom. Opravičena odsotnost
ne more presegati več kot 15 dni in se praviloma koristi od meseca maja do konca meseca avgusta.
Igralec odsotnost sam izključi. Ob doseženih 15 dnevih, sistem igralca vrne v igro (preverjanje vsak
dan ob 7:00). Igralec ne more koristiti manj kot 5 dni OO, tudi če jih še ni izkoristil v celoti.

8. DALJŠA ODSOTNOST ZARADI POŠKODBE ALI BOLEZNI
Igralec, ki zaradi težje bolezni ali poškodbe ne more ali ne bo mogel igrati več kot mesec dni, prijavi
bolniško. Njegova pozicija se fiktivno zamrzne (postavi se izven piramide – pod piramido). Igralec
ne sodeluje v piramidi 30 dni od nastopa bolniške, po tem obdobju se sam odloči kdaj se vrne v
igro. Ob povratku po daljši odsotnosti ima enkratno pravico izzivanja tistih igralcev, ki bi jih lahko
izzival iz mesta v trenutku nastopa bolniške. Če zmaga, se premakne na mesto poraženca,
poraženec zgubi eno mesto, če izzivalec izgubi dvoboj ostane na zadnjem mestu.
Po 15.9 se vsi igralci iz bolniške prestavijo na zadnje mesto v piramidi in nimajo več pravice izzivati
iz mesta, ki so ga imeli pred nastopom bolniške.

9. JOKER
Vsi tekmovalci, ki so v tekoči sezoni odigrali vsaj 10 dvobojev imajo do 31. avgusta pravico
uporabe tako imenovanega Jokerja. Igralec, ki vlaga Jokerja, lahko z njim izziva kateregakoli
igralca na piramidi in se v primeru zmage povzpne na njegovo mesto, poraženec pa pade na mesto
izzivalca. Če izzivalec izgubi, ostanejo mesta nespremenjena. Z odigranim 20 dvobojem je igralec
upravičen do drugega Jokerja, vendar mora od uporabe prejšnjega preteči najmanj 30 dni. Po
enakem vzorcu lahko igralec pridobi največ 4 jokerje.
Joker se lahko uporabi do 20. avgusta. Vlaganje Jokerjev navzdol ni mogoče.

10. SPLOŠNO
V Piramido sprejemamo tudi nežnejši spol, ki ima +15 prednosti (nežnejši spol se lahko pred
dvobojem odloči, da ne uveljavlja prednosti ). Dvoboji se igrajo na dva dobljena seta (do 6). V
kolikor je rezultat 1-1 v setih se odigra tie break do 10.
Dvoboje sodijo igralci sami, lahko pa si s soglasjem obeh igralcev priskrbita sodnika.
V primeru prekinitve dvoboja zaradi dežja ali izteka igralnih ur in zasedenih igriščih, se dvoboj
nadaljuje in ne začenja znova.
Za dvoboj vedno rezervirate dve uri, če končate prej, lahko igrate do konca za trening. Vsi prijavljeni
igralci pred začetkom tekmovanja vplačajo fiksni znesek za najem igrišča in vodenje tekmovanja.
Igralci v piramidnem sistemu lahko odigrajo neomejeno registriranih dvobojev. Dvoboji, ki bodo
odigrani izven sistema oziroma nenajavljeni dvoboji, se plačajo dodatno. Vsi člani Tenis Cereja
imajo v članarini plačano igralnino v Piramidi.

Prvi na lestvici, mora zadnji teden (tekoči dan +6) sprejeti dvoboj najvišje uvrščenega igralca za
njim.
Tekmovalci morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
Ime in priimek,
številko mobilnega telefona in
e-mail.
GDPR pogoje sprejmejo kot del postopka registracije.
Izzivalec mora priskrbeti nove ali malo igrane teniške žogice.
V piramidi štejejo samo rezultati tekem, odigranih na teniških igriščih RC Cereja, Velike Lašče. V
nasprotnem primeru se dvoboj razveljavi in tekmovalna komisija odredi sankcije igralcema.
Nove igralce/ke sprejemamo, do 1. junija 2022 (vendar samo v primeru, če predvidena prosta
mesta niso bila zapolnjena že do prvega termina prijave v mesecu aprilu). Tekmovalci, ki se prijavijo
naknadno so postavljeni na trenutno zadnje mesto v piramidi.
Igralci morajo spoštovati teniški bonton in pravila fair play-a.

Vsi igralci igrate na lastno odgovornost in to potrjujete s prijavo v teniško piramido.
Veliko tekmovalnih užitkov.

Tekmovalna komisija: Tone Žužek, Miha Andolšek, Andro Kastigar, Dejan Gakovič, Robert Hren
Vse spore rešuje tekmovalna komisija.
Velike Lašče, 25.4.2022