TENIS CEREJA : 13. OBČINSKO PRVENSTVO 20., 21., SEPTEMBER 2008

MOŠKI POSAMEZNO
TONE ŽUŽEK
ERVIN VIRANT
ERVIN VIRANT
9:8(7:3)
ALEKSANDER MLAKAR
ERVIN VIRANT
9:3
LUKA JAKŠE
TONE ŽUŽEK
9:1
MARKO ŽUŽEK
KLEMEN ŠTRBENK
LUKA JAKŠE
9:2
LUKA JAKŠE
9:6
ERVIN VIRANT
9:7
SIMON GALE
GREGOR PUCELJ
SIMON GALE
9:6
MARKO KOPRIVEC
TONE HEGLER
GREGOR PUCELJ
9:5
GREGOR PUCELJ
9:6
IGOR SEVER
GREGOR PUCELJ
9:8 (7:3)
IGOR SEVER
9:0
1. ERVIN VIRANT
2. GREGOR PUCELJ
ANDRO KASTIGAR
ANDRO KASTIGAR
W.O.
3. LUKA JAKŠE
4. ANDRO KASTIGAR
TOMAŽ AVŽLAHAR