Zgodovina

 

V srednjem veku je velikolaška pokrajina pripadala oglejskemu patriarhatu. Leta 1077 in 1093 je kralj Henrik IV. Podelil oglejskemu patriarhatu v fevd mejno grofijo Kranjsko. Ta pa jo je odstopil gospodom Višnjegorskim: Henriku, Ditrihu in Majnhalmu. Plemeniti Ditrih je stiškemu samostanu leta 1145 odstopil-daroval Villo Lasis-vas Lašče, ki je nastala na krčevinah ali lazih.
Na Cereji so bili Jelenci zakupniki mlina v fevdalni dobi. Poleg mlina je postavil Matija Jelenc pred prvo svetovno vojno veliko stolarno. Lastno elektrarno je poganjal Diesel motor. Po neprevidnosti nekega pomočnika je stolarna leta 1921 pogorela. Kasneje so jo obnovili. Kupil jo je povratnik iz Amerike Jože Gačnik. Stolarno je opustil in stroje razprodal.

Vir: Zbornik Velikih Lašč

Tam kjer sta nekoč stala mlin in žaga, je danes ohranjenih le nekaj zidov (vodohram).Na predelu Cereje, kjer so danes teniška igrišča, nam starejši vedo pripovedovati kako so se tu kopali, lovili rake in podobno. Na Cereji so imele gospodinje urejeno pokrito perišče kjer so prale perilo.
1. avgusta leta 1990 sva od tedanjega lastnika kupila parceli za kasnejšo gradnjo teniških igrišč.
Z deli smo pričeli 18.06.1990. Tone Klinc, Igor Sever in Robert Hren, so po podatkih iz gradbenega dnevnika, pričeli z meritvami mej, za teniška igrišča.
15.05.1991 pričnemo z dovozom materiala iz peskokopa Predstruge.
Dela so se nadaljevala s pomočjo mnogih ki so bili takrat pripravljeni pomagati.
Za trud so dobili simbolično nagrado, kupone (žabce) s katerimi so kasneje lahko koristili igrišča
V soboto 25. julija 1992 smo otvorili teniški igrišči.
Zelo kmalu smo ugotovili, da igrišča potrebujejo objekt, z garderobami, okrepčevalnico in ostalimi prostori.
Z gradnjo lokala pričnemo spomladi leta 1993 in ga po vseh pripetijah dokončamo in otvorimo, 25. maja 1996.